NAŠE SLUŽBY 

SUŠENÍ FOŠEN-PRKEN



SUŠENÍ DŘEVA SAUNO SUŠIČKOU 







Štěpkování 

Štěpkujeme do průměru 30cm hodina štěpkování 1200kč /hodina 

Kácení ,výřez dřevin 

Kácení a výřez včetně likvidace dřevní hmoty